Památkáři na zámku v Uherčicích

Ve čtvrtek 12. května 2022 se na zámku v Uherčicích sešli odborní pracovníci Národního památkového ústavu, aby si prohlédli nejen právě obnovenou část zámku, včetně nové prohlídkové trasy, ale aby i nahlédli pod ruce restaurátorů při rekonstrukci umělecky hodnotné štukové výzdoby.

Správa SZ Uherčice připravila pro památkáře komentované prohlídky obnovených prostor zámku a zámeckého parku. Vzorová památková obnova, realizovaná v rámci projektu „ZÁMEK UHERČICE – ŠLECHTICKÉ SÍDLO JAKO DIVADELNÍ SCÉNA“, byla finančně podpořena v rámci IROP.

O prohlídku byl velký zájem. Ve čtvrtek 12. 5. 2022 zámek navštívilo76 osob, odborníků z ÚOP v Brně, ÚOP v Telči, ÚOP České Budějovice a ÚPS v Kroměříži. Památkový garant Pavel Jerie, autorka prohlídkové trasy Veronika Selucká a Lukáš Kružík za TDS, prezentovali zajímavosti a zkušenosti z úspěšně dokončené památkové obnovy.

Prohlídka byla rozšířena o prostory „Starého zámku“, ve kterých aktuálně probíhá restaurování a rekonstrukce umělecky hodnotné štukové výzdoby, která byla před lety transferována a zachráněna před totální destrukcí. Téměř po čtvrt století, vracejí restaurátoři štuky zpět na stropy a zámecké salóny obrazně vyvstávají z popela.