Uherčice

Prohlídkový okruh A zahrnuje především vstupní a hlavní nádvoří, salony západního křídla včetně barokního komorního divadla, banketního sálu, letní jídelny a sousedícíhoo salonu a zámecké kaple.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 45 osob
 • rezervace není nutná

Prohlídkový okruh B vede nejstarší částí zámeckého komplexu, tzv. starým zámkem z poloviny 16. století, který vznikl přestavbou pozdně gotické tvrze. Nejstarší partie dochovaná ve východní části zámeckého komplexu, dosud jen v minimální míře dotčená památkovou obnovou. Závěrem této trasy je vyhlídka z věže na celý zámecký areál a okolí. Upozornění: vzhledem k výstupu do podkroví čtyřpatrové věže je tato trasa fyzicky náročnější.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 20 osob
 • rezervace není nutná
Netopýr řasnatý

Mimořádná prohlídková trasa představuje zámecké sklepy zejména v souvislosti s pravidelným monitoringem výskytu chráněných a ohrožených druhů netopýrů a odborným výkladem.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80,- Kč (dospělí)
 • délka 45 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny