Prohlídkový okruh A zahrnuje především reprezentační a společenské prostory v různých fázích restaurátorských zásahů: salony západního křídla včetně barokního komorního divadla, banketní sál, letní jídelnu a kapli. Interiéry se vyznačují mimořádně hodnotnou štukovou výzdobou a nástěnnými malbami, jen náznakově se v nich uplatňuje instalace historického mobiliáře.

Více informací
  • tento okruh je dnes uzavřen
  • 70 Kč (dospělí)
  • délka 60 minut
  • max. 45 osob
  • rezervace není nutná

Prohlídkový okru B vede nejstarší částí zámeckého komplexu, tzv. starým zámkem, který vznikl přestavbou pozdně gotické tvrze. Je ukázkou prostor, v nichž dosud restaurátorské práce neproběhly. Završením prohlídky je výstup na renesanční věž s vyhlídkou na zámecký areál a okolí.

Více informací
  • tento okruh je dnes uzavřen
  • 70 Kč (dospělí)
  • délka 60 minut
  • max. 20 osob
  • rezervace není nutná