Uherčice

Prohlídkový okruh A zahrnuje především vstupní a hlavní nádvoří, salony západního křídla včetně barokního komorního divadla, letní jídelny a sousedícího salonu a zámecké kaple.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • rezervace není nutná

Prohlídkový okruh B vede do hospodářského zázemí zámku. Lze vidět zámecký lihovar, ve kterém se líh pálil až do roku 1969 a je zde zachováno původní vybavení včetně parního stroje a transmise sloužící k pohonu zařízení.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 10 osob
 • rezervace není nutná
Netopýr řasnatý

Mimořádná prohlídková trasa představuje zámecké sklepy zejména v souvislosti s pravidelným monitoringem výskytu chráněných a ohrožených druhů netopýrů a odborným výkladem.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80,- Kč (dospělí)
 • délka 45 minut
 • max. 20 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny