Netopýři na zámku

Zámecký park je také domovem mnoha zajímavých a vzácných druhů živočichů. Úkryty ve starých stromech vyhledávají kromě ptáků i netopýři.

Hojně se zde vyskytuje například netopýr černý a netopýr řasnatý. Ještě dalších osm druhů tu bylo zjištěno při zimování ve sklepních prostorách. Z nich nejvýznamnější je vrápenec malý. Tento kriticky ohrožený druh má dokonce na půdě i letní mateřskou kolonii několika desítek samic. Jejich oblíbeným lovištěm jsou právě rozvolněné porosty stromů v parku navazující na údolí říčky Blatnice. Zámek je pro jeho ochranu vyhlášen jako evropsky významná lokalita.

Více se o netopýrech můžete dozvědět ZDE