Restaurování

Umělecká díla podléhají jednak působení času a přírodních vlivů, jednak lidským zásahům, které je chtěly neodborně opravit nebo zdokonalit. Činnost restaurátora začíná důkladným průzkumem díla, včetně například rentgenového průzkumu obrazů, zjištěním jeho provenience a historie. Dílo se musí pečlivě dokumentovat a popsat ve stavu, v němž je restaurátor dostal.

Pohled na ústřední rodové sídlo Collaltů – zámek San Salvatore
1. čtvrtina 19. století, obraz není signován

Restaurování vrací obrazům původní krásu. Chloubou nové prohlídkové trasy Apartmá knížete Odoarda III. na zámku v Uherčicích bude olejomalba na plátně Pohled na ústřední rodové sídlo Collaltů – zámek San Salvatore.  Obraz o rozměrech 192x203cm byl namalován v 1. čtvrtině 19. století a bohužel není signován. Restaurování bylo zahájeno v dubnu 2021 PhDr. Pavlem Klimešem a dokončeno na konci září.

Krajina se stádem hasícím žízeň
od italského rytce Fabia Berardiho (1728–1788)

restaurování grafického listu

Grafický list byl před restaurováním ve velmi špatném stavu. Dílo bylo silně znečištěno prachovým depozitem a objevovala se zde řada skvrn a zateklin. V horní a dolní části papírové podložky byly velké ztráty materiálu, které výrazně ovlivňovaly estetickou stránku díla. Papírová podložka (ruční papír) byla celoplošně nalepena na nekvalitní strojní lepence, která dílo poškozovala nevhodným pH a stopami barviva, které vytvářelo po zvlhčení díla modré skvrny. Restaurování tak bylo nezbytné jak pro zvýšení estetické hodnoty, tak i zlepšení celkového fyzického stavu. Součástí restaurování byl i původní dřevěný rám.

Před vlastním restaurováním byl proveden podrobný průzkum díla pro jeho bližší identifikaci a zjištění fyzického stavu (fotografie v denním světle a v ultrafialovém záření, mikrobiologická analýza, měření pH papírové podložky, zkoušky stability a rozpustnosti barevné vrstvy). Na základě těchto poznatků mohl být stanoven restaurátorský postup. Grafický list byl nejprve očištěn mechanicky suchou cestou od prachového depozitu pomocí jemných vlasových štětců a gum. Následně bylo dílo opatrně sejmuto z lepenky. Zbylé části této lepenky byly odstraněny po zvlhčení ve vodní lázni, ve které následně probíhalo i mokré čištění díla. Drobné modré skvrny ze strojní lepenky byly z díla odstraněny pomocí organických rozpouštědel na odsávacím stole. Během restaurování byly objeveny fragmenty grafického listu, které byly vyčištěny stejným způsobem jako zbytek díla a dosazeny na své původní místo. Scelení a doplnění ztrát papírové podložky bylo provedeno dolitím papírovou suspenzí na dolévacím stole a celoplošným podlepením japonským papírem. Přesahy doplňků byly oříznuty na celkový formát grafického listu. Na zrestaurované dílo byla vyhotovena ochranná obálka z materiálů archivní kvality vhodná pro dlouhodobé uložení.

Restaurování dřevěného rámu zahrnovalo doplnění ztrát pilino-klihovým tmelem, dolepení uvolněné lišty kostním klihem a retuše akvarelovými barvami a mušlovým zlatem.

Originál grafického listu bude uložen v depozitáři, návštěvníkům nové prohlídkové trasy na Zámku v Uherčicích bude prezentována z důvodu ochrany předmětu citlivého na působení světla kvalitní kopie v původním rámu.

Restaurování provedli studenti Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru z fakulty restaurování Univerzity v Pardubicích pod odborným vedením Mgr. art. Luboše Machačka.