Letní škola památkové technologie zaměřená na práci s vápnem a vápennými omítkami

Letní škola památkové technologie pro začátečníky proběhne letos v termínu 23.–25. května 2019 na zámkuv Uherčicích. Tématem školy je práce s vápnem a vápennými omítkami.

Škola se zaměří na získání základních znalostí a dovedností při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si vyzkouší postupy přípravy vápenné kaše, vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování, napojování omítek. Pozornost je rovněž věnována základům restaurování historických omítek.

Škola je určena zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře, pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce.

Lektory škol jsou renomovaní odborníci z Národního památkového ústavu, Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí na záchraně řady kulturních památek.  

  • Cena školy je 4500 Kč.  Pro zaměstnance NPÚ a studenty FA ČVUT činí cena 2000 Kč.  V ceně je zahrnuto ubytování a částečné stravování.
  • Více informací najdete na webu Netušené souvislosti
  • V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete na setunska.gabriela@npu.cz

Rámcový program

Závazná přihláška