Památková obnova

Akce posledních let

2013 – 2014 strop banketního sálu ve dvou etapách. Vyklizení zásypů půdních prostor nad BS, následně restaurátorské práce na konsolidaci, fixaci a očištění omítkových vrstev a maleb stropu včetně fabionu. Dotováno britskou partnerskou nadací „The Friends of Czech Heritage“ (30.000 liber).
2014 – obnova zahradního domu s bývalou oranžerií v zámeckém parku. Adaptace na ubytovnu.
2014 – adaptace jedné z bývalých knížecích koníren u vstupní brány na nové návštěvnické zázemí (pokladna, WC, občerstvení). V této souvislosti dočasná revitalizace vstupního arkádového nádvoří.
2014 – 2015 „Obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích – extravilán“, projekt dotovaný z OPŽP. Ošetření stromů v lesoparku, výsadba nových stromů tamtéž, výsadba okrasných keřů v severní podzámecké stráni.
2015 – „Obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích – intravilán“, projekt dotovaný z OPŽP bude dokončen v říjnu 2015. Týká se zámeckého parku, rozária a tzv. dolní reprodukční zahrady. 2015 – obnova dvouramenného schodiště v rozáriu před realizací projektu OPŽP, obnovou vegetačních úprav.
2015 – obnova oken andělské chodby ve starém zámku (financováno převážně výtěžkem z dražby při dobročinném koncertu 2014).

Banketní sál – oprava stropu a restaurování nástěnných maleb
(Banqueting Hall – The Restoration of the Ceiling and the Murals)

Prostřednictvím britské nadace "UK Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks" obdržel zámek Uherčice dar 30.000 liber na obnovu havarijního stropu, resp. omítkových vrstev a maleb stropu banketního sálu (cca 240 m2).

V I. etapě, která byla zahájena 17.7.2012, se bude jednat o záchranný konzervační zásah spočívající v následujících krocích.
Detailní průzkum, jenž určí rozsah poškození.
Přikotvení uvolněného podbití.
Přikotvení odtržených omítkových vrstev.
Injektážní stabilizace omítkových vrstev.
Čištění a preventivní konsolidace maleb.