Národní památkový ústav navázal spolupráci se Střední školou stavební Jihlava

V pondělí 27. listopadu 2023 došlo na zámku v Uherčicích k podepsání memoranda o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem – SZ Uherčice a Střední školou stavební Jihlava. Dohoda řeší dlouhodobou spolupráci při výchově a vzdělávání žáků učebních a maturitních oborů a taky podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Odborné vzdělávání žáků bude probíhat v souladu s moderními trendy a doufáme, že práce žáků na památkovém objektu povzbudí jejich zájem o zvolený obor tak, že i po ukončení studia budou nadále pro památky pracovat.

Vzájemná spolupráce vyzdvihne význam ochrany historických stavebních památek. Žáci i jejich pedagogové budou mít možnost se prostřednictvím odborných exkurzí seznámit s objekty ve správě NPÚ. Pro bližší poznání a pochopení problematiky péče o památky dostanou  k dispozici technické podklady i manuály jednotlivých prací. V rámci odborných stáží na památce budou žáci nejen sledovat práci odborných pracovníků, ale i vykonávat některé vymezené práce pod dohledem svých pedagogů a pracovníků NPÚ.  Ve školních dílnách plánujeme výrobu a opravy některých stavebních nebo dřevěných prvků a jejich montáž poté na objektech v souladu s požadavky odborných pracovníků NPÚ.

Díky této spolupráci poznají žáci střední školy odbornou práci na památkách velmi podrobně a věříme, že tím posílíme nejen zájem o zvolený obor, ale  i o památky samotné.