Hradozámecká noc se letos na zámku v Uherčicích nekoná

Velmi se omlouváme všem případným zájemcům o účast na Hradozámecké noci na SZ Uherčice. Souběh několika nepříznivých okolností způsobil, že se letos konat nebude.

O to precizněji bychom ji chtěli připravit na příští rok. Předběžná informace pro případné zájemce.
S ohledem na výskyt různých druhů netopýrů (chráněných i kriticky ohrožených) je uherčický zámek prohlášen za evropsky významnou lokalitu. V této souvislosti chceme nabídnout noční procházku zámeckými sklepy (jinak veřejnosti nepřístupnými), ale taktéž parky, a to s odborným výkladem o této i jiné pravidelně monitorované fauně.

Děkujeme za pochopení a přízeň.
Sledujte naše internetové stránky.