Stavby s orientální tematikou v historických zahradách v ČR

Výstava

  • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ()
  • 3. 1. 2022–29. 1. 2022
  • vstup zdarma

Výstava představí fenomén orientálních staveb (pavilonů, mešit, mostků apod.) v zahradách a parcích na území naší republiky.

Zájem o orientální motivy se nejprve projevil v interiérech obytných budov a v užitném umění jako jeden z projevů rokoka. První samostatné stavby s orientální tematikou se objevují přibližně od poloviny 18. století a jejich zlatý věk lze spojit s nástupem osvícenství, pro které je typické budování sentimentálních zahrad a krajinářských parků, zejména na přelomu 18. a 19. století. V repertoáru tvůrců zahrad zůstaly tyto stavby po celé 19. století.

Výstava vznikla v rámci projektu Rok osvícenské šlechty, kterým Národní památkový ústav v roce 2021 připomněl nejvýznamnější urozené osobnosti spojené s osvícenstvím a fenomény s nimi spojené.

V návaznosti na výstavu byla vydána publikace s názvem Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR, kterou blíže představí autorky Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. a Ing. Michaela Letá ve středu 12. ledna 2022 v kavárně v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.


3.–29. ledna 2022
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, foyer budovy 15
vstup zdarma

Související akce

Vzdělávání

Přednáška o stavbách s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR

  • Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ()
  • 12. 1. 2022
  • 17.00–18.30