Zámecké sklepy

Mimořádná prohlídková trasa představuje zámecké sklepy zejména v souvislosti s pravidelným monitoringem výskytu chráněných a ohrožených druhů netopýrů a odborným výkladem.

Netopýr řasnatý

Mimořádné prohlídky probíhají obvykle na přelomu srpna a září, tedy při  Hradozámecké  noci. V této souvislosti je zámek Uherčice evropsky významnou lokalitou. Konkrétní termín bývá zveřejněn na webových stránkách zámku v průběhu léta (závisí na možnostech spolupráce odborného pracovníka Jihomoravského muzea ve Znojmě).

Základní informace

  • délka 45 minut
  • max. 20 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny

Vstupné

Výklad v češtině

  • Dospělí 80 Kč
  • Děti do 6 let zdarma
  • Mládež do 18 let 40 Kč
  • Rodinné (2 dospělí + 1-3 děti do 15 let) 150 Kč
  • Senioři nad 65 let 40 Kč
  • Držitelé průkazu ISIC, EYCA 40 Kč
  • Průvodci ZTP/P zdarma
  • Novináři po předchozí akreditaci zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny