Prohlídkový okruh C

Mimořádná prohlídková trasa představuje zámecké sklepy zejména v souvislosti s pravidelným monitoringem výskytu chráněných a ohrožených druhů netopýrů a odborným výkladem.

Netopýr řasnatý

Mimořádné prohlídky probíhají obvykle na přelomu srpna a září, tedy při  Hradozámecké  noci. V této souvislosti je zámek Uherčice evropsky významnou lokalitou. Konkrétní termín bývá zveřejněn na webových stránkách zámku v průběhu léta (závisí na možnostech spolupráce odborného pracovníka Jihomoravského muzea ve Znojmě).

Základní informace

  • délka 45 minut
  • max. 20 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny

Vstupné

Výklad v češtině

  • dospělý 80 Kč
  • děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, držitelům platné karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS, seniorům po dovršenívěku 65 let, držitelům průkazů ZTP po dovršení věku 18 let 40 Kč
  • rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 160 Kč

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny